link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 8 september 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: Dit betreft alleen een besluitvormende raadsvergadering.

1
Raadsvergadering (besluitvorming)
1.1
Opening
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijsten
1.4
Ingekomen stukken
1.4.a
Beantwoording artikel 36 vragen
1.5
Initiatiefvoorstel Progressief Westerveld - Beleid Antennes en Zendmasten (aangepast)
1.5.a
Motie vreemd aan de orde van de dag Progressief Westerveld - Versterking financiële positie gemeenten
1.6
Voorstel Verordening Adviesraad Sociaal Domein
1.7
Voorstel vaststellen fractieverantwoording 2019 en vaststellen fractiebudgetten 2020
1.8
Voorstel geheimhouding rapport 'Toelichting Grondexploitatie Bedrijventerrein Moersberger Erven'
De toelichting op de grondexploitatie Bedrijventerrein Moersberger Erven ligt ter inzage op de griffie.
1.9
Voorstel geheimhouding rapport 'Toelichting Grondexploitatie Woningbouwlocatie Vledder-Noord fase 1B'
De toelichting op de grondexploitatie Woningbouwlocatie Vledder-Noord fase 1B ligt ter inzage op de griffie.
1.10
Voorstel Intrekken 'Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015'
1.11
Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
1.12
Sluiting
2
Rondvraag en inspreken
2.1
Rondvraag
2.2
Inspreken