link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 28 maart 2017

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 17:45
Voorzitter: Herman Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (19.7MB)

01 14:00
Opening , vaststelling agenda en huishoudelijke mededelingen
02
Mogelijkheid tot inspreken
03
HAMERSTUKKEN (GEEN)
04
BESPREEKPUNTEN
04.A 14:05
Plan van aanpak onderzoek uitvoering kwijtscheldingsbeleid
04.B 15:05
Dalfserveldwetering (Bese/Hessenweg) en gemaal De Broekhuizen
04.C 15:35
Uitgangspunten en werkwijze harmoniseren waterschapszorg
04.D 16:35
Evaluatie besluitvormingsmodel
05 17:05
Concept-besluitenlijst d.d. 28 februari 2017
06 17:10
Ingekomen stukken en mededelingen

07 17:30
Rondvraag
08
Sluiting