link naar deze pagina

Delta bijeenkomst AB - 13 januari 2022

Locatie: Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: Dirk-Siert Schoonman
Toelichting: Het betreft een digitale informerende bijeenkomst over waterverdeling IJsselmeergebied.

Digitaal: de vergaderlink is te vinden in TEAMS onder: Links AB bijeenkomsten.

1 19:30
Opening
2 19:35
Mededelingen
3 19:45
Waterverdeling IJsselmeergebied
Frank Fokkema, Beleidsadviseur hydrologie bij de afdeling Strategie en Beleid, geeft een presentatie om u nader te informeren over ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. De presentatie is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel geven we een doorkijk richting de toekomst en wat dit betekent voor het IJsselmeergebied en WDODelta (klimaatverandering/ effecten van zeespiegelstijging). In het tweede deel gaan we in het bijzonder in op de actualisatie van de waterverdeling bij droogte.

Bij de Ingekomen Stukken van de AB vergadering van14 december heeft u een brief ontvangen van het DB over de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied. In deze brief wordt deze informerende Deltabijeenkomst aangekondigd.
4 20:45
Sluiting