link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 25 januari 2022

Locatie: Delta
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Dirk-Siert Schoonman
Toelichting: Geachte bestuur,
Namens de voorzitter bericht ik u.
Omdat er geen urgente agendapunten zijn voor de geplande algemeen bestuursvergadering van 25 januari, stellen wij voor deze vergadering te laten vervallen.
Het besluit over het krediet voor vervanging van een smalspoorkraan zou daarmee doorschuiven naar de vergadering van 15 februari. Graag verwijzen wij u naar de brief van dagelijks bestuur in Ibabs over dit onderwerp d.d. 11 januari 2022.
Wij stellen voor het fractievoorzittersoverleg te verplaatsen naar 25 januari ’s middags van 13:30 - 15:30 uur omdat er een vrij volle agenda is. In het fractievoorzittersoverleg wordt ook de ‘heroverweging besluitvormingsproces AB’ besproken. Bij dit onderdeel zullen alle leden van het Procesteam worden uitgenodigd, dus ook de procesteamleden die geen fractievoorzitter zijn.
Mocht u bezwaren hebben tegen bovenstaand, dan verzoeken wij u dat deze week te melden aan de voorzitter.
Met vriendelijke groet,
Elsbeth Mensink
Adviseur Bestuur en Relaties