link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 14 januari 2021

Locatie: Digitaal via MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: I.v.m. de digitale vergaderwijze wordt de behandeling van het raadsvoorstel Sporthal Marijkeveld uitgesteld.
De vergaderstukken van dit agendapunt zijn nu te vinden in de Agendavoorraad, zie in de kalender op de eerstkomende vrijdag
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
AV.04
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel Beheerplan openbare verlichting 2021-2025
AV.05
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel Vervolgstudie onderdoorgang Broek in Waterland
AV.06
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
AV.07
Debat over het besluit van het college om geen begrotingsapp aan te schaffen
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van D66.
AV.08
Sluiting voorbereidende vergadering