link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 7 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: J. Berger
Toelichting: Betreft de voorlopige agenda voor de voortgezetten voorbereidende vergadering van 29 februari 2024. In deze vergadering komen aan de orde de agendapunten die op 29 februari 2024 nog niet aan de orde zijn geweest. De eindtijd van deze voorbereidende vergadering is indicatief. De besluitvormende raadsvergadering vindt plaats, direct na afloop van deze voorbereidende vergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering vanaf 19.30 uur live te volgen op deze pagina of via Omroep PIM.

Bij de voorbereidende vergadering is het mogelijk om in te spreken bij een geagendeerd onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie: griffie@waterland.nl.
Algemene documenten:

1
Heropening voorbereidende vergadering
2
Debatverzoek CDA, VVD en PvdA inzake RID 253-376 over locatieonderzoek tijdelijke woningbouw (TvN)
Reden agenderingsverzoek CDA, VVD en PvdA: Graag het gesprek met de raad, maar ook met het college willen aangaan over het uitgangspunten en het gekozen proces en het ontbreken van inzicht in de financiƫle haalbaarheid.
3
Debatverzoek CDA inzake beantwoording schriftelijke vragen 108-214 (beantwoording 108-215) over herinrichting plein gemeentehuis (HS)
Reden agenderingsverzoek CDA: Graag het gesprek met het college voeren over nut en noodzaak, kwaliteit en kosten van de aanpassing en daarbij ook kijken of de actieve informatieplicht vanuit het college adequaat is toegepast en in welke mate het budgetrecht van de raad wel of niet is gerespecteerd.
4
Debatverzoek VVD met als voorbeeld de casus van RID 412-1 inzake onverwijlde toezending omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam (TvN)
Reden agenderingsverzoek onder voorbehoud VVD: bedoeling is dat de raad een kader aan het college kan meegeven om te voorkomen, zoals op Marken, dat met een vvgb-procedure de raad ineens een andere kant op wil dan het college voor ogen had.
Toegevoegd op verzoek van WN: Omgevingsvisie Waterland 2030.

Toegevoegd door griffie n.a.v. vraag PvdA: Woonvisie Waterland 2025 (zie blz. 15 over woningsplitsing).
5
Sluiting voorbereidende vergadering