Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 10 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening - Loting spreekvolgorde fracties
Raadslid Venis is afwezig met kennisgeving.
Raadslid Safair Pour aanwezig vanaf 19.18 uur. (Mondelinge vragen agp)
Loting nr 8 De heer Jongeneel
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 27 oktober 2020 en 3 november 2020
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Mondelinge vragen beantwoord door wethouder Goverse (vragen Visser) en burgemeester Van der Borg (vragen Jongeneel).

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5.1
Mondelinge vragen SGP-ChristenUnie - Visser - Omzettingsvergunningen
De heer Visser heeft mondelinge vragen ingediend over omzettingsvergunningen.
5.2
Mondelinge vragen Slydregt.NU - Jongeneel - Kleur van Zwarte Piet gaat veranderen
De heer Jongeneel heeft mondelinge vragen ingediend over Kleur van Zwarte Piet gaat veranderen
6
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES - Begroting 2021
Tegen: PRO Sliedrecht
Voor: SGP-ChristenUnie - PvdA - D66 - Slydregt.NU -  CDA
Gewijzigd voorstel:
Stemverklaring: Verheul
Stemverklaring: VisserWoordvoering: Bijderwieden - Verheul - De Munck - Huijzer - Jongeneel - Dunsbergen -

Oordeelsvormend behandeld op 3 november 2020

Toegevoegd - Programmabegroting 2021 - opgemaakte versie - d.d. 19okt20
6.1.tvr
PRO Sliedrecht - Overzicht technische vragen (en antwoorden) over Begroting 2021
Antwoorden ontvangen op 29 oktober 18.45 uur.
Antwoorden ontvangen op 6 november om 18.40 uur
Antwoorden ontvangen op 10 november om 15.45  uur
6.2.tvr
SGP-ChristenUnie - Overzicht technische vragen (en antwoorden) over Begroting 2021
Beantwoording ontvangen op 3 november 2020 16.28 uur
Deel 2 beantwoording ontvangen op 4 november 2020 om 17.10 uur
6.3.tvr
VVD - Overzicht technische vragen (en antwoorden) over Begroting 2021
Antwoorden ontvangen op 6 november om 18.40 uur
Antwoorden ontvangen op 10 november om 14.35 uur
6.4.tvr
CDA - Overzicht technische vragen (en antwoorden) over Begroting 2021
Antwoorden ontvangen op 6 november 2020 10:45 uur
6.A.1
AANGENOMEN -A-1 Amendement PRO Sliedrecht - Leeghwaterstraat
Unaiem aangenomen
6.A.2
AANGENOMEN - A-2 Amendement SGP-ChristenUnie - Beleidsindicatoren
Unaniem aangenomen.

Mede door Slydregt.NU - D66 - PvdA - CDA
6.A.3
INGETROKKEN A-3 Amendement SGP-ChristenUnie - Algemene risicoreserve opnemen in begroting 2021
6.A.3A
AANGENOMEN A3A - Amendement SGP-ChristenUnie - Algemene risicoreserve opnemen in begroting 2021
Unaniem aangenomen
7
Sluiting
Sluiting om 20.47