Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 3 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst van 13 oktober 2020
5
Mondelinge vragen (rondvraag)
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
BEST - Begroting 2021
Toegevoegd dd 16 oktober 2020
Opgemaakte versie toegevoegd dd 19 oktober 2020
9.1.tvr
PRO Sliedrecht - Overzicht technische vragen (en antwoorden) over Begroting 2021
Antwoorden ontvangen op 29 oktober 18.45 uur.
9.2.tvr
SGP-ChristenUnie - Overzicht technische vragen (en antwoorden) over Begroting 2021
Beantwoording ontvangen op 3 november 2020 16.28 uur
10
Sluiting