Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 17 maart 2020

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen
Toelichting: DEZE VERGADERING IS ZONDER PUBLIEK

1
Opening
DEZE VERGADERING IS ZONDER PUBLIEK.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen Agenda
4
Toelating en installatie nieuw raadslid PRO Sliedrecht
Mevrouw Safai Pour legt de eed af.
5
Benoeming en installatie wethouder gemeente Sliedrecht
De heer Goverde legt de eed af.
6
Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
7
Benoeming lid werkgeverscommissie namens PRO Sliedrecht
8
Benoeming lid Agendacommissie namens Geduld-2.0
9
DEBATSTUK - BEST - Verlengen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder Vat
10
DEBATSTUK - FYS – Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
Agendapunt 10 komt te vervallen en wordt toegevoegd aan de agenda van de besluitvormende vergadering van 14 april.
11
Vervanging ex artikel 77 lid 2 Gemeentewet
12
Sluiting