Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
FYS – Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
10
FYS – Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
10.1.tvr
Tech vr 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Visser) - Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
11
SOC – Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
11.1.tvr
Techn vr 19sep19 - PRO Sliedrecht (Pauw/Stam) - Samen Sliedrecht cultuurnotitie
11.2.tvr
Techn vr 19sep19 - SGP-ChristenUnie (Ligthart) - Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
12
SOC – Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
12.1.tvr
Tech vr 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Spruijt)
12.2.tvr
Tech vr 20sep19 - PvdA (Gruppen)
13
SOC – Ontwerp-jaarverslag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht 2018
14
BEST – Extra personele capaciteit cluster openbare orde en veiligheid (team samenleving)
15
BEST – Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen
15.1.tvr
Techn vr 16sep19 - PRO Sliedrecht (Venis) - Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen
16
SOC – Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein
16.1.tvr
Techn vr 19sep19 - SGP-ChristenUnie (De Mul-Donker) - Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein
17
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl