Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

Commissies - Openbaar fractiespecialisten overleg - 11 mei 2020

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: P. Vat

Openbaar fractiespecialisten overleg- Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en )
Dit openbaar fractiespecialistenoverleg is ter voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering van 26 mei waar het raadsvoorstel zienswijzen gemeenschappelijke regelingen op de agenda staat.
De presentatie wordt na ontvangst door de griffie aan de agenda toegevoegd.
1
Opening
De vergadering wordt voorgezeten door wethouder Piet Vat.
Hij wordt ondersteund door Sjoerd Swinkels, strategisch adviseur van de gemeente Sliedrecht.
2
Presentatie
7mei20 Presentatie toegevoegd aan de agenda
3
Vragenronde
4
Sluiting