Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 19 februari 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: G.P. Venis

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
De heer A.´t Jong spreekt m.b.t het agendapunt 12 kruimelgevallen.

Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Agendapunt 9 en 10 worden omgedraaid.
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten.
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
SOC – Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) 2019
10
SOC - Integratienota 2019 - 2022
10.1
18jan19 - Techn VR en ANTW CDA - Integratienota 2019-2022
11
SOC – Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papedrecht en Sliedrecht (OPOPS)
Verzoek aan agendacommissie: direct besluitvormend 12 maart.
12
FYS - Kruimelgevallen
Verzoek aan agendacommissie doorschuiven / behandelen oordeelsvormende vergadering 19 maart 2019.
Agenderingsverzoek van PRO Sliedrecht.
13
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl