Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 19 februari 2019

Locatie: Raadsinformatieruimte (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Sliedrecht
Na een korte aftrap door de portefeuillehouder onderwijshuisvesting, wethouder Ben van der Plas, volgt een presentatie van het concept Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Sliedrecht. Denise Groenewegen en Jelmer van den Bogerd van de gemeente geven eerst een toelichting op het gelopen proces. Daarna gaat de heer Krijno van Vugt van M3V advies & management in op de inhoudelijke kant van het (concept) plan. De schoolbesturen zijn uitgenodigd zodat zij vanuit hun rol vragen kunnen beantwoorden.
Uiteraard is er voor alle aanwezigen gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen.
3
Sluiting