Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 2 maart 2020

Locatie: Gemeentewerf, Lelystraat 111 Sliedrecht - kantine
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Nieuw afvalbeleid 2020 - 2025
De raad vergadert deze avond in de kantine van de gemeentewerf aan de Lelystraat 111 in Sliedrecht.

Tijdens deze beeldvormende vergadering zal de raad worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de afvalinzameling en de diverse oplossingsmogelijkheden om aan de VANG-doelstelling te gaan voldoen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof).
Wethouder Ton Spek, portefeuillehouder afvalbeleid, trapt de avond af en aansluitend volgt een presentatie. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Marianne Zegwaard, senior adviseur Stantec, en de heer Ralf Arents, conceptontwikkelaar HVC. Uiteraard is er voor alle aanwezigen gelegenheid voor het stellen van vragen en/of maken van opmerkingen. Na afloop om circa 21.30 uur bestaat voor alle aanwezigen de mogelijkheid om deel te nemen aan de rondleiding op de gemeentewerf met betrekking tot het wagenpark.
3
Sluiting
Vanaf 21.30 de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding m.b.t. het wagenpark.