Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 17 februari 2020

Locatie: Raadhuis (informatiemarkt)/ raadsinformatieruimte (plenair deel)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.H. Visser

0
Toelichting programma beeldvormende vergadering Uitbreidingsplannen begraafplaats
Deze beeldvormende vergadering staat in het teken van de uitbreidingsplannen begraafplaats. Het is een eerste stap in de besluitvorming voor vaststelling van het projectplan en de kredietaanvraag. De uitbreidingsplannen van de begraafplaats inclusief bijkomende opgaven vragen een forse investering van de gemeente.

Om 19.00 uur start op diverse plaatsen in het raadhuis een informatiemarkt voor inwoners en raadsleden.
Er zijn vier informatiepunten:
- Technische kant en begraafbehoefte (planontwikkelaar firma KYBYS);
- Beheerdersonderkomen (beleidsadviseurs gemeente Sliedrecht);
- Stedenbouw en verkeer (beleidsadviseurs gemeente Sliedrecht);
- Algemene informatie (portefeuillehouder en projectleider).

De plenaire beeldvormende vergadering vangt om 20.30 uur aan in de raadsinformatieruimte. Na een aftrap door de portefeuillehouder, wethouder Ton Spek, volgt een presentatie. Uiteraard is er voor alle aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen en/of maken van opmerkingen.
1
Informatiemarkt uitbreidingsplannen begraafplaats (19.00 – 20.30 uur)
2
Opening plenair deel (20.30 uur)
3
Uitbreidingsplannen begraafplaats
4
Sluiting