Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 18 februari 2019

Locatie: Raadsinformatieruimte (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
In een beeldvormende vergadering mogen alle aanwezigen opmerkingen maken en/of vragen stellen. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Eventuele presentaties worden na ontvangst door de griffie als bijlagen aan deze agenda toegevoegd.
2
19.30 -20.30 uur - Ontwikkelingen Staatsliedenbuurt (raadsinformatieruimte)
Op 16 februari 2016 is de gemeenteraad beeldvormend door Tablis Wonen geïnformeerd over de plannen voor de Staatsliedenbuurt. Eind vorig jaar werd de gemeenteraad via een persbericht van Tablis Wonen geïnformeerd over een wijziging van de plannen voor fase 2 (o.a. sloop i.p.v. renovatie).
De fractie van PRO Sliedrecht is bij monde van raadslid Venis van mening dat het op de weg van de portefeuillehouder, wethouder Spek, c.q. het college ligt om de raad hierover bij te praten in een beeldvormende vergadering. Het verzoek van PRO Sliedrecht is door de agendacommissie van de gemeenteraad gehonoreerd. Tablis Wonen is aanwezig en geeft een presentatie (presentatie nog niet in bezit griffie).
3
20.30 -21.30 uur - Toekomstperspectief Kerkbuurt (raadzaal)
Tijdens deze beeldvormende vergadering wil de portefeuillehouder, wethouder Spek, met de gemeenteraad in gesprek over het benodigde kader voor huidige en toekomstige acties ter versterking van de Kerkbuurt. Dit ter voorbereiding op een raadsvoorstel ter vaststelling van een toekomstperspectief voor de Kerkbuurt met daarin een ruimtelijke aanwijzing van een kernwinkelgebied en aanloopstraten. Voor deze vergadering zijn ook uitgenodigd een ervaringsdeskundige, de heer Jeroen Wichers, centrummanager te Bodegraven en voorzitter Eddy Hoogendoorn van de Ondernemersvereniging Kerkbuurt.

4
21.30 - 23.00 uur - Wonen in Sliedrecht (raadsinformatieruimte)
Tijdens deze vergadering krijgt de gemeenteraad nader uitleg over het RIGO woningmarktonderzoek dat in 2016 in de Drechtsteden is uitgevoerd. Het onderzoeksbureau RIGO zal de volkshuisvestelijke opgave voor Sliedrecht toelichten. Daarna is er voor stakeholders, raadsleden en overige aanwezigen gelegenheid voor het stellen van vragen en ruimte voor discussie. De opbrengst van deze vergadering gebruikt de portefeuillehouder, wethouder Spek, als input voor de lokale uitvoeringsparagraaf wonen die later dit jaar ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaat.


5
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl