Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 18 februari 2020

Locatie: Raadsinformatieruimte (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Handhavingsbeleid gemeente Sliedrecht
Op verzoek van de fractie Slydregt.Nu staat het onlangs door het College van burgemeester en wethouders vastgestelde handhavingsbeleid van de gemeente Sliedrecht op de raadsagenda. De fractie wil graag met de burgemeester en collega-raadsleden in gesprek over het handhavingsbeleid van onze gemeente en de effectiviteit daarvan.
Om tot een goede discussie te komen in een oordeelsvormende vergadering ziet de fractie van Slydregt.NU graag een beeldvormende vergadering daaraan vooraf gaan.
Tijdens deze beeldvormende vergadering kunnen inwoners en raadsleden hun politieke en technische vragen stellen en/of opmerkingen maken. Tijdens een eventueel oordeelsvormend vervolg in maart staat het debat tussen de raadsleden onderling centraal. Voorafgaande aan de vragenronde trapt burgemeester Van Hemmen de avond af. Aansluitend volgt een korte presentatie over het Sliedrechtse handhavingsbeleid door Joyce de Hondt, teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Bijlage: ingekomen stukken nr 20009 - VTH-beleidsplan en uitvoeringsprogramma.
Besluitv.10mrt20: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
2.1
Presentatie
toegevoegd 18feb20 15.36
3
Sluiting