Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 15 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
1. 3okt19: De heer Eddy Hoogendoorn -spreekt in als voorzitter van de Ondernemersvereniging Kerkbuurt over agendapunt 9: Opwaardering pleinen Kerkbuurt
2. 8okt19: De heer Simon Kadijk - spreekt in namens de Stichting "Rivierdijk wijkt niet" over agendapunt 11: Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein
3. 14okt19: De heer Bas Bor - spreekt in namens de Seniorenvereniging Hardinxveld-Giessendam over agendapunt 13: Sportnota "Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025".
4. 14okt10: Mevrouw Gelinde Groeneveld - namens Watertoren BV over agendapunt 11: Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein


Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019
5
Mondelinge vragen (rondvraag)
11okt19: Het CDA - raadslid Prins - zal mondelinge vragen stellen over Qbuzz. (By 1: vragen CDA)
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
FYS – Opwaardering pleinen Kerkbuurt
9.1.tvr
ANTW 11okt19 op techn vr 10okt19 VVD (Bijderwieden) - Opwaardering pleinen Kerkbburt
9.2.tvr
ANTW 14okt19 op techn vr 11okt19 - PRO Sliedrecht - Stam - Smeets -Opwaardering pleinen Kerkbuurt
10
FYS – Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein
10.1.tvr
ANTW 15okt19 op TECHN Vr 11okt19 - PRO Sliedrecht - Safai Pour - richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein
11
FYS – Vaststelling bestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht
11.1.tvr
ANTW 4okt19 op Techn vr 3okt19 - CDA (Prins)
12
FYS - Deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
13
SOC – Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020
13.1
VERVALLEN SOC - Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
13.1.1
VERVALLENANTW 24sep op Tech vr 20sep19 - PvdA (Gruppen)Sportnota
13.1.2
VERVALLEN ANTW 24sep op Tech vr 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Spruijt) Sportnoa
13.1.3
VERVALLEN GEDEELTELIJK ANTW 10okt - TECHN VR - SGP-ChristenUnie (Spruijt) - Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
Voor wat betreft antwoord op vr 1 is een uitstelverzoek gekomen.
13.1.4
ANTW 31okt19 - op techn vr 16okt19 - SGP-ChristenUnie - Spruijt - Sportnota
14
BEST – Zienswijze herzien regionaal risicoprofiel VRZHZ
15
Sluiting
15.1
VERVALLEN BEST – Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2023
15.1.1
VERVALLEN ANTW 30okt19 op techn vr 7okt19 - CDA (De Vries) - Integraal Veiligheidsplan