Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 29 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolorde
Afwezig: De Borst
Loting nr 5 - Prins
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
1. 24okt19: De heer Simon Kadijk - spreekt in namens de Stichting "Rivierdijk wijkt niet" over agendapunt 12: Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein. (By 2.1)

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Vaststellen van de notulen van 8 oktober 2019
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
29okt19: De heer Venis (PRO Sliedrecht) stelt mondelinge vragen aan het college van B&W over het Watertorenterrein (by 5.1).
Wethouder beantwoording: Van der Plas.
----
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 29 oktober 2019.
7
AANGENOMEN -HAMERSTUK - FYS – Vaststelling bestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht
Unaniem SGP-ChristenUnie (7) – CDA (3) – PRO Sliedrecht (4) – PvdA (2) – Slydregt.NU (1) – D66 (1) –VVD (2)
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019.
7.1.tvr
ANTW 4okt19 op Techn vr 3okt19 - CDA (Prins) - bestemmingsplan Parallelweg 8
8
AANGENOMEN - HAMERSTUK - FYS - Deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Unaniem SGP-ChristenUnie (7) – CDA (3) – PRO Sliedrecht (4) – PvdA (2) – Slydregt.NU (1) – D66 (1) –VVD (2)

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019.
9
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BEST – Zienswijze herzien regionaal risicoprofiel VRZHZ
Unaniem SGP-ChristenUnie (7) – CDA (3) – PRO Sliedrecht (4) – PvdA (2) – Slydregt.NU (1) – D66 (1) –VVD (2)
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020
Unaniem SGP-ChristenUnie (7) – CDA (3) – PRO Sliedrecht (4) – PvdA (2) – Slydregt.NU (1) – D66 (1) –VVD (2)
Stemverklaring: Bijderwieden
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019.
11
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Opwaardering pleinen Kerkbuurt
Voor: SGP-ChristenUnie (7) – CDA (3) – PRO Sliedrecht (4) – PvdA (2) – D66 (1) –VVD (2)
Tegen: Slydregt.NU (1)

Stemverklaring: Dunsbergen
Stemverklaring: De Munck
Stemverklaring: M.J.H. Jongeneel

Woordvoering: Dunsbergen - Bijderwieden - De Munck - M.J.H. Jongeneel - Huijzer

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019.
11.1.tvr
ANTW 11okt19 op techn vr 10okt19 VVD (Bijderwieden) - Opwaardering pleinen Kerkbuurt
11.2.tvr
ANTW 14okt19 op techn vr 11okt19 - PRO Sliedrecht - Stam - Smeets - Opwaardering pleinen Kerkbuurt
11.3.tvr
ANTW 21okt19 op TECHN vr 21okt19 - D66 - De Munck - Opwaardering pleinen Kerkbuurt
11.4.tvr
ANTW 21okt19 op TECHN vr 18okt19 - Slydregt.NU - M.J.H. Jongeneel - Opwaardering pleinen Kerkbuurt
11.5.tvr
ANTW 23okt19 op TECHN vr 21okt19 - VVD - Bijderwieden - Opwaardering pleinen Kerkbuurt
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein
Tegen: PRO Sliedrecht (4) - D66 (1)
Voor: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PvdA (2) Slydregt.NU (1) VVD (2)

Stemverklaring: Venis
Stemverklaring: Huijzer
Stemverklaring: Paas
Woordvoering: Prins - Paas - M.J.H. Jongeneel - Huijzer - Venis

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019.
12.1.tvr
ANTW 15okt19 op TECHN Vr 11okt19 - PRO Sliedrecht - Safai Pour - richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein
12.A.1
VERWORPEN A12-1 - Amendement PRO Sliedrecht - D66 - Slydregt.NU - Een laatste kans voor de bootjeshelling
Voor: PRO Sliedrecht (4)- Slydregt.NU (1) -D66 (1)
Tegen: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PvdA (2) VVD (2)
12.A.2
VERWORPEN A12-2 - Amendement PRO Sliedrecht - D66 - Waar staat mijn auto
Voor: PRO Sliedrecht (4) -D66 (1)
Tegen: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PvdA (2) VVD (2) Slydregt.NU (1)
12.A.3
VERWORPEN A12-3 - Amendement PRO Sliedrecht - D66 - Bouwen voor doorstroming
Voor: PRO Sliedrecht (4) -D66 (1)
Tegen: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PvdA (2) VVD (2) Slydregt.NU (1)
13
Sluiting
23.02 uur.