Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 13 oktober 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst van 15 september 2020
5
Mondelinge vragen (rondvraag)
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
5.1
Mondelinge vragen PRO Sliedrecht - Stam-Smeets - mondkapjes voor Sliedrechters met een kleine beurs
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
FYS – Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval naar Grondstof
Doorgeschoven uit de oordeelsvormende vergadering van 15 september 2020
9.1.tvr
ANTW 15 sep20 op 10sep20 - TECH_VR_De Munck-D66- Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof
9.2.tvr
ANTW 15sep20 op 10sep20 - TECH_VR_Prins-CDA - Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof
9.3.tvr
ANTW 15 sep20 op 11sep20- TECH_VR_Spruijt-SGP-ChristenUnie- Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof
10
SOC – Herijking Sociale Visie
11
Sluiting