Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 13 oktober 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Presentatie rekenkameronderzoek Sturen op Grote Projecten
Op 24 september jl. heeft de Rekenkamer Sliedrecht aan de gemeenteraad aangeboden het rekenkamerapport 'Onderzoek sturen op grote projecten',
In deze beeldvormende vergadering wordt het
rapport door de directeur Rekenkamer Sliedrecht Helene van Rijnbach – de Groot en onderzoeker Hans Bossert gepresenteerd. Zij geven o.a. een toelichting op de conclusies uit het rapport en de daarin gedane aanbevelingen. Voor alle aanwezigen is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
In een oordeelsvormende vergadering in november gaat de gemeenteraad met elkaar over dit rapport in debat. De besluitvormende vergadering over het al dan niet geheel of deels overnemen van de aanbevelingen uit het rapport is voorzien op 8 december 2020.
3
Sluiting