Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 25 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: A.L. den Besten

1
Opening
In deze beeldvormende vergadering gaat het over het bijgevoegde raadsvoorstel Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw).
Na een korte aftrap door wethouder Ed Goverde volgt een presentatie door de heer Walter Rozendaal, coördinator vastgoed van de gemeente Sliedrecht (10/15 minuten). Het betreft een presentatie van het raadsvoorstel op hoofdlijnen. Hierna is er voor de raadsleden gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zijn ook twee bestuursleden van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (S.O.J.S) uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen namelijk Michael Kraaijeveld
en Nathalie Verhoef

Door Corona is de vergadering helaas niet toegankelijk voor publiek. Er is wel een live uitzending in beeld en geluid (https://sliedrecht.raadsinformatie.nl/live).
2
Raadsvoorstel Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw)
Presentatie door de heer Walter Rozendaal
3
Sluiting