Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 3 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijk stemmen
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen profielschets 'Sliedrecht zoekt een Burgemeester VOOR Sliedrecht'
In deze vergadering is de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, aanwezig.
Hij bespreekt met de gemeenteraad de door de vertrouwenscommissie opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester van Sliedrecht.
Vervolgens stelt de gemeenteraad de profielschets vast. De volgende fase in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor ons dorp is dat de commissaris de vacature openstelt.

Toegevoegd 23okt20: De profielschets "Sliedrecht zoekt een Burgemeester VOOR Sliedrecht ".
5
Sluiting