link naar deze pagina

Raadscommissie donderdag - 15 oktober 2015

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: H.E. van Dijk-Van Ommering
Algemene documenten:

01
Opening
02
Spreekrecht (art. 16 Verordening op de Raadscommissie)
03
Vaststellen agenda
04
Vaststellen verslag van de vergadering van de raadscommissie van 14 september en 17 september 2015
05
Termijnagenda
06
Vaststelling verordening elektronische kennisgeving
07
Stategische Agenda FoodValley regio 2015-2019
08
Permar WS: jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2014, eindverantwoording transitie, liquiditeit en jaarverslag 2014 Permar WS
09
Aanbesteding onderhoud- en renovatie groen 2016-2020
10
2de Financiële rapportage 2015
11
Programmabegroting 2016-2019
12
Terugkoppeling door het college m.b.t. externe organen
13
Rondvraag
14
Sluiting