link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 november 2022

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:
Toelichting: Concept agenda

1
Opening
2
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3
Vragenuur (art. 41 RvO)
4
Vaststellen agenda
5
Actieve informatie college / Actualiteiten raad
6
Vaststellen besluitenlijst
7
Lijst ingekomen stukken
8
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
96
Programmabegroting 2023-2026
97
2e Financiele rapportage 2022
98
Grondexploitatie (Grex) begroting 2023-2026
99
Verordening duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties
100
Sluiting