link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 april 2024

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:40
Voorzitter: M.C. Teunissen-Willemsen
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3 20:01
Vragenuur (art. 41 RvO)
4 20:02
Vaststellen agenda
5 20:03
Actualiteiten (actieve informatie college / vraag of mededeling raad)
6 20:08
Vaststellen besluitenlijst
7 20:09
Lijst ingekomen stukken
8 20:10
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9 20:15
Verwerking Huishoudelijk restafval zienswijze aanbesteding
10 20:30
Stichting EemVallei Educatief (Stev) Begroting
HAMERSTUK
11 20:35
Valleihopper ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling
HAMERSTUK
12
Sluiting