link naar deze pagina

Raadscommissie maandag - 7 december 2015

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J. Mulder
Algemene documenten:

01
Opening
02
Spreekrecht (art. 16 Verordening op de Raadscommissie)
03
Vaststellen agenda
04
Vaststellen verslag van de vergadering van de raadscommissie van 16 november 2015
05
Termijnagenda
06
Aanpassen belastingverordeningen inclusief de tarieven voor het belastingjaar 2016
07
Nota Reserves & Voorzieningen 2015
08
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de Vallei
09
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
10
Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Vreeswijk
11
Terugkoppeling door het college m.b.t. externe organen
12
Rondvraag
13
Sluiting