link naar deze pagina

Opinieronde - 17 oktober 2022

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter:
Toelichting: Concept Agenda

1 20:00
Opening
2 20:02
Spreekrecht
3 20:03
Vaststellen agenda
4 20:04
Lange Termijn Agenda (LTA)
5 20:05
Actualiteiten
6 20:10
Verordening duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties
7 20:25
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Scherpenzeel 2022
8 20:40
Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)
9 20:55
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley Gebiedsuitwerking
10 21:10
Omgevingswet Adviesrecht
99 21:25
Commissariaat voor de Media
t.b.v. Stichting Lokale Omroep Midden-Nederland (MidlandFM)
99 21:40
Omgevingswet Verordening uitvoering en handhaving
99 21:55
Verklaring van geen bedenkingen VvGB Wittenberg 76
100 22:10
Rondvraag
100
Sluiting