link naar deze pagina

Opinieronde (commissievergadering) - 21 mei 2024

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht
3
Vaststellen agenda
4
Lange Termijn Agenda (LTA)
5
Actualiteiten
98
Terugkoppeling college m.b.t. externe organen
99
Rondvraag
100
Sluiting