link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 december 2020

Locatie: Digitale vergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:55
Voorzitter: M.J. Zwankhuizen
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:36
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3 19:37
Vragenuur (art. 41 RvO)
4 19:38
Vaststellen agenda
5 19:39
Actieve informatie door college / Actualiteiten raad
6 19:45
Vaststellen besluitenlijst
7 19:46
Lijst ingekomen stukken
8 19:47
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9 19:50
Centrumregeling afvalwaterketen
10 20:10
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
11 20:30
Warmtevisie Nota van Uitganspunten
12 20:45
Belastingverordeningen
13 21:15
Actualisatie Grondexploitatie Nieuwe Koepel
Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en zijn de bijlagen geheim/niet openbaar.
Deze bijlagen zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.
14 21:30
Verordening Schuldhulpverlening
15 21:45
Verordening Jeugd
16 21:46
Verordening WMO
17 21:47
VGGM werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's
18 21:48
Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Verordening 2020
19 21:49
RegioFoodvalley PDV/GDV (Perifere en Grootschalige DetailhandelsVestiging)
20 21:50
Bestemmingsplan Breelaan Scouting
Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en zijn de bijlagen geheim/niet openbaar.
Deze bijlagen zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.
21 21:51
Regio De Vallei wijziging GR
22 21:52
Sluiting