Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 22 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T. Endeveld

1
Opening
2
Programmabegroting 2020 en voorgestelde bezuinigingsmaatregelen (19.56)
Jaarlijks in het najaar stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het financiële huishoudboekje van de gemeente. De begroting wordt opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Op 22 oktober stelt de raad vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De raad kan ook in debat gaan over de inhoud van de begroting.
Inwoners kunnen deze vergadering bijwonen en desgewenst op maandag 21 oktober of dinsdag 22 oktober inspreken over zaken die in de begroting zijn opgenomen. Indien zich voor maandag 21 oktober om 12.00 uur geen insprekers melden dan komt de vergadering van 21 oktober te vervallen. Voor actuele informatie raadpleeg de website: www.rheden.nl/gemeenteraad
Op 12 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting.

3
Mededelingen
4
Sluiting