Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergaderingen / RTG - 6 oktober 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Uijthof

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Regionale energie strategie / Handreiking Energie en Landschap
De warmtetransitievisie (presentatie 2) is een concept
4
Informatie over kwijtschelding gemeentelijke belastingen
5
Sluiting