link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 17 maart 2016

Locatie: S02, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: mevr. I. de Pagter
Toelichting: Werkgroep Duurzaam Overbetuwe (WDO)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst incl. actielijst van 18 februari 2016
4
Hoe om te gaan met vragen sprekers (BEC, Excelsior, PG-Elst)
5
Inventarisatie quick wins
6
Onderwerpen ‘’tweetallen’’
Adopteren van onderwerpen (in koppels van 2) die komende tijd aan de orde komen.
Bijvoorbeeld: a. innovatieve ontwikkelingen duurzaamheid, b. monitoring nieuwe regelgeving c.q. subsidies duurzaamheid, c. sportverenigingen & duurzaamheid, d. (particuliere)initiatieven binnen de gemeente, d. ondernemers & duurzaamheid, e. verduurzaming monumenten, f. duurzaamheidsloket, g. kijken bij andere (buur)gemeenten
7
Communicatie
Terugkerend agendapunt
8
Agendapunten volgende bijeenkomst 21 april 2016
9
Rondvraag
10
Sluiting (20.25 uur)
11
Openbare bijeenkomst (20.30 uur)
11.1
Opening en mededelingen
12
Presentatie door HCOB (hockeyclub Overbetuwe) over ‘Maatschappelijk Duurzaam Verenigen’
13
Sluiting