link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 15 juni 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.
**++Cluster Ruimte++**
1\. Voorbereidende vergadering Definitief inpassingsplan Railterminal
Algemene documenten:

1
RondeTafel Gesprek Definitief inpassingsplan Railterminal
Stukken komen uit het college van 8 juni 2021!

Pfh. Faber- De Lange

1\. Vaststellen agenda
2\. Spreekrecht

Voorrondegriffier: vd Kamp