link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 13 januari 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: n verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1.  Voorbereidende vergadering Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
2\. Voorbereidende vergadering Windmolenpark Midden\-Betuwe
3\. Voorbereidende vergadering Elst Centraal en Rijnstate
4\. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Peperstraat\, Oosterhout
5\. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Baltussenweg 52\, 52a\, Driel

1
Voorbereidende vergadering Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
Portefeuillehouder: Hol

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
1.a
Inspraakreacties
Link naar inspraakreacties omwonenden:

1. https://www.youtube.com/watch?v=GWSngsFS-e4&feature=youtu.be
2. https://clipchamp.com/watch/zKl1zurJ7bO
2
Voorbereidende vergadering Windmolenpark Midden-Betuwe
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
2.a
Inspraakreacties
Link naar inspraakreactie dhr. E. Kiers: https://youtu.be/-Gdjo8GPVS0
3
Voorbereidende vergadering Elst Centraal en Rijnstate
Portefeuillehouder: Hol

1\. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
3.a
Inspraakreacties
https://youtu.be/I7cEK\_FYdbk
4
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Peperstraat, Oosterhout
Portefeuillehouder: Hol

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
4.a
Inspraakreacties
5
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Baltussenweg 52, 52a, Driel
Portefeuillehouder: Hol

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers