link naar deze pagina

Voorronde Hal - 30 juni 2015

Locatie: Hal, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Langeveld
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Vaststellen gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst
4. Voorbereidende vergadering Startnotitie Toerisme en Recreatiebeleid
Algemene documenten: