link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 11 mei 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

**++CLUSTER  RUIMTE++**
1\. Voorbereidende vergadering Regionale Energie Strategie regio Arnhem\-Nijmegen
2\. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Elst\, Rijzenburg\, Rijksweg\-Noord 86\-88 en beeldkwaliteitsplan Rijzenburg Elst
3\. Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15
4\. Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15
5\. RondeTafelGeprek met college over ambitiedocument en samenwerkingsagenda Boven\-Linge

1
Voorbereidende vergadering Regionale Energie Strategie regio Arnhem-Nijmegen
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
2
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan Elst, Rijzenburg, Rijksweg-Noord 86-88 en beeldkwaliteitsplan Rijzenburg Elst
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
4
Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
pdf 21-05-25.04 Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Reclamemast Park 15 te Oosterhout (35KB)
pdf 21-05-25.04 Concept raadsbesluit Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen Reclamemast Park 15 te Oosterhout (25KB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 1 Overzichtstekening_14_mei_2019_pdf (111KB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 2- ONTWERP-VERGUNNING Ruimtelijke Onderbouwing_Reclamemast_Park15_Toelichting_pdf (911KB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 3- ONTWERP-VERGUNNING Toelichitng-Bijlagen Ruimtelijke Onderbouwing Park15_Bijlagen_bij_de_toelichting_ (18.1MB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 4 Ontwerp Omgevingsvergunning Bouwen en Afwijken Bestemmingsplan (uitgebreid) (40KB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 5- VVGB bericht van provincie (26KB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 6- RWSZ2021-00001066 Advies plaatsen reclamemast Park 15 akk (50KB)
pdf 21-05-25.04 Relevant stuk 7 RWS Kader Beoordeling objecten langs auto(snel)wegen aug 2019 (289KB)
pdf 21-05-11.03 Technische vragen GBO over Omgevingsvergunning reclamemast en verwijsmast (24KB)
pdf 21-05-11.03 Technische vragen BOB over Omgevingsvergunning reclamemast en verwijsmast (16KB)
pdf 21-05-11.03 Technische vragen D66 over licht- en reclamemasten.docx (26KB)
pdf Onderdeel inspraakreactie dhr. K. Nijssen, secretaris Buurtvereniging Leefbaar Reeth, Advies Rijksadviseurs over reclamemasten langs snelwegen.pdf (5.3MB)
pdf 21-05-11.03 Beantwoording Technische vragen D66 over licht- en reclamemasten.docx (28KB)
pdf 21-05-11.03 Beantwoording Technische vragen GBO over Omgevingsvergunning reclamemast en verwijsmast.docx (24KB)
pdf 21-05-11.03 Beantwoording Technische vragen BOB.docx (21KB)
5
RondeTafelGeprek met college over ambitiedocument en samenwerkingsagenda Boven-Linge
**Cluster ruimte**

Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer