link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 6 juli 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

1\. Opening
2\. Toelating tot de raad en installatie van raadslid Jan Harm Roseboom
3\. Vaststelling agenda
4\. Mededelingen
5\. Spreekrecht publieke tribune
6\. Jaarstukken 2020
7\. Kadernota 2022
8\. Sluiting

1
Opening
2
Toelating tot de raad en installatie van raadslid Jan Harm Roseboom
3
Vaststelling agenda
4
Mededelingen
5
Spreekrecht publieke tribune
6
Jaarstukken 2020
Bespreekstuk

Controleverklaring staat met een slotje ivm handtekening, inhoud is wel openbaar!
6.a
Amendement D66 informatiebeleid maakt het mogelijk
Amendement is ingetrokken
6.b
Motie GL, VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GBO versterken controlerende taak gemeenteraad
7
Kadernota 2022
Richtlijn tijdsverloop kadernota behandeling:
17:25 eerste termijn raad (10 minuten spreektijd per fractie)
18:45 schorsing (eten)
19:15-20:10 eerste termijn college (10 minuten spreektijd per pfh)
20:10-20:20 pauze/schorsing
20:20-21:10 tweede termijn raad (5 minuten spreektijd per fractie)
21:10-21:40 tweede termijn college (5 minuten spreektijd per pfh)
21:40-22:00 stemmingen (amendementen => kadernota => moties)

\*interrupties zijn in alle termijnen toegestaan. Interrupties gaan niet af van de tijd van de spreker

Volgorde stemming amendementen:
A5 (want meest verstrekkend) De kadernota niet vaststellen, maar kennis nemen van de kadernota. Als dit amendement word aangenomen, hoeven de andere amendementen niet meer in stemming gebracht te worden, want dan wordt de kadernota niet vastgesteld en dus ook niet gewijzigd vastgesteld.
Vervolgens in volgorde nummering
Er zijn twee amendementen mbt de OZB. A3 is verstrekkender dan A11, dus die staan in de goede volgorde. Er zijn twee amendementen mbt punt 5 van het conceptbesluit, waarbij A2 verstrekkender is dan A7, dus ook die volgorde staat goed. Als we dus eerst A5 in stemming brengen, kunnen we daarna in volgorde van indienen (en dus nummering) stemmen.
7.a.1
A-1 CDA, D66, CU, PvdA voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe
7.a.2
A-2 D66, GL een financieel gezonde toekomst voor overbetuwe
Amendement is ingetrokken, hiervoor in de plaats komt motie M-7!
7.a.3
A-3 BOB, PvdA beperking verhoging OZB
7.a.4
A-4 GL D66 PvdA Fietsagenda uitvoeren
Amendement is aangehouden
7.a.5
A-5 GL, PvdA vaststellen nu een burg te ver
7.a.6
A-6 GL D66 PvdA Duurzaamheidsbudget behouden
Amendement is aangehouden
7.a.7
A-7 PvdA, GL, BOB begrotingsoverschot
7.a.8
A-8 PvdA,BOB kosten Sociaal Domein
7.a.9
A-9 PvdA, BOB Overbetuwe Beweegt
Amendement is aangehouden
7.a.10
A-10 PvdA, BOB prijs zwembadkaartje minder verhogen
Amendement is aangehouden
7.a.11
A-11 GBO Beperking verhoging OZB
Amendement is ingetrokken
7.m.1
M-1 GBO, D66, BOB, PvdA juridische haalbaarheid windmolens
motie ingetrokken
7.m.3
M-3 VVD Geen inflatie op stijging OZB
7.m.4
M-4 BOB dekking weglaten OZB verhoging
Motie ingetrokken
7.m.5
M-5 D66, CU weloverwogen besluiten
7.m.6
M-6 Motie BOB ambtshuis
7.m.7
M-7 Motie D66, PvdA, GL Begrotingsoverschot en cijfermatige ratio’s.
8
Sluiting