link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 12 juli 2021

Locatie: via Webex
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:54
Voorzitter: Gerdien Maaijen
Toelichting: ++Bijeenkomst raadsrapporteurs++
Algemene documenten:

1 19:30
Vaststellen agenda & doelen (2 min.)
Doelen:

1. ophalen van wensen en behoeften van jullie als raadsrapporteurs mbt uitwisseling van onderlinge kennis en best-practises;
2. bepalen aanpak evaluatie huidige raadsrapporteursperiode (als input voor agendapunt 3);
3. bepalen aanpak prioritering GR-en, zodat de nieuwe raad kan a) bepalen of ze het besluit van de oude raad overneemt en b) zsm na de verkiezingen raadsrapporteurs kan benoemen.
2 19:32
Uitwisseling van kennis en best-practices: delen wensen en behoeften als raadsrapporteurs (20 min.)
3 19:52
Evaluatie: delen input voor criteria (20 min.)
Eerste ideeën:
\- adhv opdracht zoals geformuleerd in kaderstellend document initiatiefvoorstel CU & PvdA \(raads 23 maart 2021\)
4 20:12
Prioritering GR-en: delen input voor criteria (20 min.)
Eerste ideeën:
\- hoogte van kosten/budget \(bijv\. grootste/meeste budget of boven een bepaalde grens\)
\- \(verwachtte\) problemen of uitdagingen \(destijds bijv\. rondom Presikhaaf en recent gevraagde besluiten rondom investeringen Groene Metropoolregio\)
\- \(gelijke\) verdeling over beleidsterreinen \(bijv\. maximaal/minimaal aantal per beleidsterrein\)

De provincie heeft een toezichtstaak voor de financiën van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Het dashboard geeft een overzicht van alle GR-en waarop de Provincie toezicht houdt. Zie voor het dashboard onderstaande link:
https://geldersefinancien.nl/mosaic/financieel-toezicht-gr/gemeenschappelijke-regelingen--gemeente-/
5 20:32
Aanpak & tijdslijn evaluatie raadsrapporteurs & prioritering GR-en voor nieuwe raad inclusief vaststellen datum volgende bijeenkomst (15 min)
Eerste ideeën:
\- verdere verfijning van/uitwerking in het kaderstellend document\, specifiek m\.b\.t\. functioneren van raadsrapporteurs als team en door opnemen van criteria voor evaluatie & prioritering
\- mbt samenwerking: hoe vaak komen we bij elkaar? Voorstel: 2 x per jaar \(elk half jaar\) en in jaar van voorbereiding evaluatie & prioritering 3 a 4 x per jaar
\- mbt evaluatie en priortering: vaststellen raad 8 februari 2022\, voorbereidende vergadering 25 januari 2022\, Rondetafelgesprek \(RTG\(C\)\) 23 november 2021 \(wie willen we uitnodigen?\)\, na verwerking van input RTG\(C\) aanbieden aan B&W voor wensen & bedenkingen\.
6 20:47
Wvttk (5 min)
7 20:52
Sluiting (2 min)