link naar deze pagina

Presidium - 4 maart 2024

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 11:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (1.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 5 februari
3
Lijst met actiepunten en LTA
4
Terugblik PS-vergadering 5 februari
5
Laatste voorbereidingen PS 4 maart
5.a
Conceptagenda PS 4 maart
5.b
Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
5.c
Lijst ingekomen stukken februari 2024
5.d
Aangekondigde actualiteit PvdD-JA21 Tata en actualiteit SP stikstof en natuur
6
Vooruitblik vergadering 8 april 2024
7
Voordracht Eervol ontslag Statengriffier per 1 mei 2024
8
Voordracht opleggen geheimhouding achteraf presidium
9
Memo Organisatie Statendag 2 september
10
Memo Voorbereiden bezoek Eerste Kamer 26 september 2024
11
Memo Bezoek Brussel 8 t/m 9 oktober
12
Rondvraag
13
Sluiting