link naar deze pagina

PS-vergadering - 20 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Extra Statenvergadering installatie gedeputeerde en opvolgend Statenlid.
FYSIEKE VERGADERING

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (1.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda.
2.a
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende vergadering van 23 mei 2022.
3
Benoeming en installatie gedeputeerde fractie GroenLinks.
4
Installatie en beëdiging Statenlid fractie GroenLinks.
5
Sluiting.