link naar deze pagina

Presidium - 27 juni 2022

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (1.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 23 mei 2022
3
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Conceptagenda en voorbereiding PS 4 en 11 juli
4.b
Lijst ingekomen stukken PS mei en juni
5.a
Terugblik vergadering 23 mei 2022
5.b
Vooruitblik vergadering 19 september 2022
6
Memo Voordrachten aanwijzen 1e vice-voorzitter PS en plv. voorzitter commissie EFB
7
Memo Voordracht Vergaderschema 2023
8
Memo Technische actualisering Reglement van orde PS en commissies
9
Memo Proces om te komen tot kader omgaan met afsplitsingen
10
Rondvraag
11
Sluiting