link naar deze pagina

Auditcommissie - 21 september 2022

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: C. Nederhoff
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d. 14 juni 2022
4 19:30
Controleverordening (incl. normenkader) en financiële verordening ihkv invoering rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de Gemeentewet als gevolg van de rechtmatigheidsverantwoording. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met informatienota dd 27 juni 2022. De commissie BBV, verantwoordelijk voor de verslaggevingsregels voor gemeenten, heeft een kadernota rechtmatigheid uitgebracht. Deze bevat stellige uitspraken (verplichtingen) en aanbevelingen (adviezen).

De Controleverordening is op deze onderdelen geactualiseerd. Op andere aspecten van de Controleverordening zijn geen wijzigingen benodigd.
De Financiële verordening is alleen op de onderdelen die toezien op de rechtmatigheid geactualiseerd. Er heeft geen integrale actualisatie van de Financiële verordening plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om, indien nodig, de Financiële verordening als geheel te actualiseren nadat een evaluatie heeft plaatsgevonden op het proces rondom de rechtmatigheidsverantwoording 2023.
4 20:30
Rondvraag
5 20:30
Sluiting