link naar deze pagina

Auditcommissie - 27 september 2022

Locatie: MBG022
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:55
Voorzitter: C. Nederhoff
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Kennismaking wethouder
4 20:00
Aandachtspunten controle jaarrekening 2022
5 20:45
Kennismaking RKC en bespreken groslijst
6 21:15
Actualisatie Verordening op de Auditcommissie Medemblik 2013
7 21:45
Planning Q4 2022 en Q1 2023
8 21:55
Rondvraag
9 21:55
Sluiting