link naar deze pagina

Auditcommissie - 6 februari 2024

Locatie: MBG027
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:05
Voorzitter: G. Mos
Toelichting: Voor deze vergadering zijn de accountant en de portefeuillehouder financiën uitgenodigd voor het bespreken van de management letter 2023.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d. 21 november 2023
4 19:30
De management letter 2023 voorbespreken
De management letter van de accountant is alleen voor de leden van de auditcommissie beschikbaar.
5 20:00
De management letter 2023 bespreken met accountant en portefeuillehouder
De accountant en de portefeuillehouder zijn uitgenodigd om de management letter te bespreken.
6 20:45
Advies opzet kadernota
Het presidium heeft op 11 december jl. besloten om voor de opzet van de kadernota een advies te vragen van de auditcommissie.
De stukken bij dit agendapunt zijn alleen door de leden van de auditcommissie in te zien.
7 21:30
Klankbordgroep rekenkamer Medemblik - Opmeer
Per 1 januari is de gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Medemblik – Opmeer ingesteld. In de regeling ook een taak is opgenomen voor de auditcommissie, in de vorm van een gezamenlijke klankbordgroep met Opmeer. Thans dient besproken te worden welke twee leden van de auditcommissie zullen plaatsnemen in de deze klankbordgroep.
8 21:45
Terugblik overleg met auditcommissie Opmeer
9 21:55
Planning 2024
De secretaris heeft een opzet gemaakt voor de planning van de auditcommissie voor 2024.
10 22:05
Rondvraag
11 22:05
Sluiting