link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 7 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:24
Voorzitter: de heer J. Raemakers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 31 januari 2023
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Presentatie aanpak energiebesparing bij woningen in Leudal
6
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 21 maart 2023
6.1
Vaststellen bestemmingsplan ‘Markt 8(a) te Grathem’
6.2
Onttrekken 10 openbare parkeerplaatsen, inclusief toerit, aan openbaarheid vóór voormalig gemeentehuis, Kraakstraat 2, in Hunsel
7
Bespreken e-mail M. van der Vorst te Ittervoort 20jan23 over vonnis Rechtbank Limburg 18jan23 over nakoming leveringsverplichting overeenkomst 6feb97 inzake twee bouwkavels
8
Bespreken e-mail J. Remijnse (en 9 anderen) te Heythuysen 10feb23 met zienswijze over collegebesluit 20dec22 voornemen voorwaardelijke principemedewerking bouw 5 eco-lodges voor recreatief verblijf Heide 24 te Heythuysen.
9
Bespreken actie- en toezeggingenlijsten wethouders
10
Ingekomen stukken
11
Mededelingen
12
Rondvraag
12.1
Aanvraag recreatieve voorzieningen Schansstraat in Hunsel
12.2
Snelheid beperkende maatregelen op Rijksweg in Horn
12.3
Regulering voorrang bij snelheid beperkende maatregelen
12.4
Lukraak geparkeerde fietsen nabij (oversteekplaats bij) winkel Action, Dorpstraat, Heythuysen
12.5
Behandeling beroep bij Raad van State 14feb23 tegen raadsbesluit weigering vaststelling bestemmingsplan Wetselderstraat 2a te Ell
12.6
Plaatsen borden nabij komgrenzen met vooraankondiging maximum snelheid
13
Vaststellen volgende vergadering
14
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.