link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:42
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM
Toelichting: Voortzetting van raadsvergadering van 25 juni 2019.

1
Heropening
18
Instemmen met Startnotitie Accommodatiebeleid Gemeente Leudal
19
Instemmen met Kadernota 2020 – 2023
20
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
21
Mededelingen
22
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag dekking (oplopende) kosten nieuwbouw gezamenlijke voetbalaccommodatie in Kelpen-Oler + reserveren huidig terrein voetbalaccommodatie Grathem voor woningbouw
23
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag nastreven integraliteit jeugdzorg
Dit agendapunt is buiten behandeling gesteld omdat bij het agendapunt 1 ‘Heropening’ de gemeenteraad akkoord ging met het door raadslid M. Graef – bij wijze van een voorstel van orde – ingebrachte voorstel om motie 23.1 te wijzigen in motie 19.2 waardoor ze aan de orde zou gaan komen bij de behandeling van de kadernota bij agendapunt 19 en niet separaat als een motie vreemd aan de orde van de dag bij agendapunt 23.
24
Sluiting
Raadslid M. Graef spreekt namens alle raadsleden, vooruitlopende op de bijzondere raadsvergadering van 23 augustus 2019 waarin afscheid zal worden genomen van burgemeester A. Verhoeven, zijn dank uit aan de burgemeester voor zijn voorzitterschap van de raadsvergaderingen in de afgelopen 12 jaren.

Na een luid applaus van de aanwezigen en dankzegging daarvoor van de burgemeester sluit hij als voorzitter voor de laatste keer een raadsvergadering van de gemeente Leudal en wel om 21.42 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.