link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 31 januari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer J. Raemakers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 29 november 2022
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 14 februari 2023
6
Presentatie over ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum en Haelen
7
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
8
Ingekomen stukken
8.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
9
Mededelingen
10
Rondvraag
11
Vaststellen volgende vergadering
12
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.