link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:46
Voorzitter: mevrouw D.H. Schmalschläger

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2024
4
Uiten wensen en bedenkingen over aangaan nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw te Hilversum per 1 mei 2024
5
Vaststellen bestemmingsplan 'Kleine Laak 13 te Roggel'
pdf Raadsvoorstel (136KB)
pdf Raadsbesluit (genomen) (109KB)
pdf Toelichting (7.1MB)
pdf Regels (3.6MB)
pdf Verbeelding (326KB)
6
Vaststellen bestemmingsplan 'Bergerstraat ongenummerd te Neer'
pdf Raadsvoorstel (122KB)
pdf Raadsbesluit (genomen) (90KB)
pdf Toelichting (6.8MB)
pdf Regels (2.8MB)
pdf Verbeelding (330KB)
7
Vaststellen bestemmingsplan 'Heide 16-19 te Roggel'
pdf Raadsvoorstel (128KB)
pdf Raadsbesluit (genomen) (112KB)
pdf Toelichting (6.4MB)
pdf Regels (3.7MB)
pdf Verbeelding (423KB)
8
Vaststellen bestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Kelpen’ te Kelpen-Oler
pdf Raadsvoorstel (837KB)
pdf Raadsbesluit (genomen) (112KB)
pdf Regels (1.2MB)
pdf Toelichting (16.4MB)
pdf Verbeelding (427KB)
9
Vaststellen bestemmingsplan 'Heide 23 te Heythuysen'
10
Verwerken saldi Decembercirculaire gemeentefonds 2023
11
Uiten wensen en bedenkingen over uitvoeringsplan mobiliteit gemeente Leudal ‘Samen op de goede weg’
11.1
Amendement 11.1
11.2
Amendement 11.2
12
Voteren voorbereidingskrediet verdere uitwerking initiatief Zorgboulevard
13
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
14
Mededelingen
15
VERVALLEN AGENDAPUNT
De fractie Ronduit Open had in de presidiumvergadering van 12mrt24, bij monde van fractievoorzitter de heer S. Backus, gevraagd om een agendapunt '_Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake multifunctioneel centrum De Postkoets in Horn_' in de voorlopige raadsagenda van 19mrt24 op te nemen.
Op 15mrt24 heeft de heer Backus de griffie laten weten dat z'n fractie van de indiening van een dergelijke motie afziet (althans voor deze raadsvergadering van 19mrt24).
16
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.