link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:34
Voorzitter: mevrouw D.H. Schmalschläger

1 19:30
Opening
2 19:32
Vaststellen agenda
3 19:33
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 25 juni / 2 juli 2019 + verslagen bijzondere raadsvergaderingen 23 augustus 2019 + 3 september 2019
4 19:34
Voteren krediet uitbreiding kleedlokalen voetbalclub SV-Roggel + aanleg led-verlichting op accommodatie van SV-Roggel, tennisvereniging Wimbledonck en evenemententerrein
5 20:04
Vaststellen bestemmingsplan Aan de Watermolen 1 te Heythuysen
6 20:05
Vaststellen ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Ittervoort 2020-2024’
7 20:15
Voteren budget aanpassing St. Lambertuskerk Neeritter voor realiseren sociaal-culturele en recreatieve nevenfunctie
8 20:16
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Westrom te Roermond
9 20:26
Onttrekken bedragen aan Algemene Reserve i.v.m. toekenning tegemoetkomingen in tweetal planschadevergoedingsverzoeken waardevermindering door bestemmingsplan Intensieve veehouderijen Leudal
10 20:27
Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl,Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel
11 20:28
Kennisnemen 1e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te Haelen
12 20:29
Vaststellen Verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal + Benoemen voormalig burgemeester A. Verhoeven tot ereburger
13 20:30
Wijzigen afvaardiging in gemeenschappelijke regelingen
14 20:31
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
15 20:32
Mededelingen
16 20:33
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.